Vozflix 1.0.0-alpha.0 cho Windows: https://drive.google.com/file/d/1bPMd94S-z_UzfRG0JWn5cTWsErFYx26G/view?usp=sharing Em mới build app xem phim trên android, các thím góp ý giùm nhé. Link tải: https://mega.nz/file/k5NiBRIT#00K448-yZGmqx6D2Q0R_wtkrnR_KqpzmVuEO8yMj0ms Liên hệ trực tiếp với tác giả apk trên: https://voz.vn/u/khangmsk.1446600